O nás

autor

Pred 20 rokmi som začal využívať výhody počítača a internetu a úplne som prepadol technológiam. V tejto oblasti som mal len minimum vedomostí. Ale mal som dostatočnú motiváciu a tak som neváhal a kládol otázky skúsenejším kamarátom, neskôr i odborníkom. Nehanbil som sa požiadať o radu, pýtať sa na jednoduché veci - a tak pokroky postupne prichádzali. Absolvoval som množstvo školení, kurzov, ukončil som i štúdium v oblasti IT. Nie všetky školenia boli pre mňa prínosom, ale i tie slabšie mi ukázali, čomu sa neskôr vyhnúť.

Tieto skúsenosti a nadšenie boli tak veľké, že som sa s ním chcel podeliť i s ďalšími - deťmi v škole, s pedagógmi, širokou verejnosťou, zamestnancami rôznych firiem a organizácií, nezamestnanými či dôchodcami. Začal som pracovať ako lektor a vzdelávať ľudí. Zistil som, čo najviac ľudí trápi pri práci s počítačom, s čím majú problémy pri plnení si svojich pracovných povinností alebo v čase osobného voľna - na desiatkach školení a kurzov.

A teraz ich ponúkam vám!